Rusza inicjatywa „H2Accelerate” – w drodze do przełomu w segmencie bezemisyjnych ciężarówek z napędem wodorowym

Firmy Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell oraz Volvo Group utworzyły nową inicjatywę H2Accelerate (H2A), która będzie platformą interesów i współpracy na rzecz przełomu w rozwoju samochodów ciężarowych z napędem wodorowym na rynku ogólnoeuropejskim.

Rusza inicjatywa „H2Accelerate” – w drodze do przełomu w segmencie bezemisyjnych ciężarówek z napędem wodorowym, elemoto.pl

Kontekstem dla tej współpracy jest rosnące zainteresowanie bezemisyjnym transportem coraz większej liczby krajów i przedsiębiorstw oraz kluczowa rola wodoru w pełnej dekarbonizacji sektora transportu ciężarowego.

Wprowadzenie na szeroką skalę samochodów ciężarowych napędzanych wodorem może oznaczać pojawienie się nowych gałęzi gospodarki – zakładów produkujących wodór bez emisji CO2, dużych systemów dystrybucji wodoru, sieci stacji paliw o dużej wydajności tankowania wodoru ciekłego i gazowego oraz fabryk samochodów ciężarowych napędzanych wodorem. Według firm uczestniczących w H2A synchronizacja branżowych inwestycji w kolejnych latach obecnej dekady w znacznym stopniu przyczyni się do masowego wprowadzenia ciężkich samochodów ciężarowych z napędem wodorowym. Jest to z ich punktu widzenia warunek realizacji do 2050 r. europejskiego celu bezemisyjności transportu.

– Firmy zaangażowane w H2Accelerate są zgodne, iż ciężarówki z napędem wodorowym stanowią klucz do przyszłościowego transportu neutralnego pod względem emisji CO2. Ta bezprecedensowa współpraca stanowi ważny kamień milowy przybliżający nas do stworzenia i rozwoju niezbędnych warunków ramowych dla szerokiego rynku sprzedaży samochodów ciężarowych napędzanych wodorem. Jest ona jednocześnie wezwaniem do działania dla polityków, innych zaangażowanych podmiotów i społeczeństwa – mówi Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG.

Upowszechnienie napędu wodorowego w samochodach ciężarowych zajmie ok. dziesięciu lat. Pierwszego kroku oczekuje się od klientów, którzy już na wczesnym etapie są zainteresowani tą techniką i chcą korzystać z odpowiednich ciężarówek. Mają one pojawić się najpierw w regionalnych klastrach oraz na europejskich szlakach transportowych o dużej przepustowości i z dobrą dostępnością stacji paliw oferujących wodór. Następnie w ciągu dekady klastry te można będzie połączyć w jedną paneuropejską sieć. – Powszechne wprowadzenie techniki wodorowych ogniw paliwowych w transporcie ciężkim zależy od niezbędnej infrastruktury. Konieczne są również bardzo konkretne projekty, realizowane we współpracy ze spedytorami oraz innymi zainteresowanymi podmiotami z branży, aby zademonstrować, że to rozwiązanie jest wykonalne finansowo i możliwe do praktycznego zastosowania. Przełomowa współpraca w ramach H2Accelerate stworzy warunki umożliwiające przejście na transport bezemisyjny i przyspieszy ten proces – dodaje Gerrit Marx, prezes Commercial & Specialty Vehicles w firmie CNH Industrial.

Upowszechnienie samochodów ciężarowych z napędem wodorowym będzie wymagało wsparcia ze środków publicznych. Dlatego w pierwszej fazie uczestnicy inicjatywy H2Accelerate chcą wspólnie pozyskiwać fundusze na wczesne projekty przedseryjne. Jednocześnie będą współpracować z decydentami politycznymi i organami regulacyjnymi. Celem jest stworzenie odpowiedniego środowiska sprzyjającego dalszemu rozwojowi seryjnej produkcji samochodów ciężarowych napędzanych wodorem oraz ogólnoeuropejskiej sieci stacji tankowania wodoru wolnego od CO2.

– Zmiany klimatyczne są wyzwaniem dla naszego pokolenia, dlatego w pełni i całkowicie włączamy się w realizację celów Porozumienia Paryskiego w sprawie ochrony klimatu, a więc także w dekarbonizację drogowego transportu towarowego. W przyszłości transport będzie opierał się na połączeniu pojazdów z elektrycznym napędem akumulatorowym i elektrycznych zasilanych ogniwami paliwowymi oraz, do pewnego stopnia, na innych paliwach odnawialnych. Współpraca w ramach H2Accelerate stanowi zatem ważny krok w kierunku stworzenia bardziej przyjaznego świata – stwierdza Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny Volvo Group.

– Warunkiem znacznego wzrostu liczby sprzedawanych ciężarówek z napędem wodorowym jest oczywiście poziom kosztów pojazdu i eksploatacji porównywalny z dzisiejszymi ciężarówkami z silnikiem wysokoprężnym. Oznacza to, że klienci z segmentu samochodów ciężarowych muszą mieć możliwość zakupu całkowicie bezemisyjnego pojazdu, który pod względem czasu tankowania, zasięgu i kosztów jest porównywalny z pojazdami używanymi obecnie. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest stworzenie jasnych ram prawnych, które w skoordynowany sposób uregulują kwestie dostaw wodoru, ciężarówek napędzanych wodorem, infrastruktury tankowania oraz zachęt dla klientów – dodaje Elisabeth Brinton, wiceprezes wykonawczy ds. nowych źródeł energii w firmie Shell.

Cele realizowane w ramach wspólnej inicjatywy H2Accelerate:

  • Pozyskiwanie środków publicznych do finansowania wczesnych projektów przedseryjnych w celu aktywizacji rynku
  • Informowanie o technicznej i ekonomicznej wykonalności samochodów ciężarowych napędzanych wodorem
  • Dialog z decydentami politycznymi i organami regulacyjnymi, aby działania polityczne zapewniły bezemisyjnym ciężarówkom do transportu dalekobieżnego szybką gotowość do wejścia na rynek

(s)
Fot. Daimler

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *