Nikola, IVECO i OGE wspólnie zbudują infrastrukturę i stację tankowania wodoru

Nikola Corporation, IVECO i OGE poinformowały o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie budowy infrastruktury transportu wodoru poprzez sieć rurociągów od miejsc produkcji do stacji tankowania wodoru, w ramach wsparcia popularyzacji samochodów elektrycznych zasilanych ogniwami paliwowymi (FCEV).

Nikola, IVECO i OGE wspólnie zbudują infrastrukturę i stację tankowania wodoru, elemoto.pl

Celem podjętej współpracy jest dokładniejsze zdefiniowanie i sformalizowanie ról i odpowiedzialności stron, a także sformułowanie niezbędnych zasad nadzoru nad współpracą, która pozwoli realizować cele określone w planowanych w wiążących umowach.

Nikola Corporation uczestniczy w globalnej transformacji branży transportowej. Firma projektuje i produkuje bezemisyjne pojazdy z napędem akumulatorowym i wodorowo-elektrycznym, zespoły napędowe do samochodów elektrycznych, części do pojazdów, układy magazynowania energii oraz urządzenia infrastruktury tankowania wodoru. Motywem działań firmy Nikola jest chęć zrewolucjonizowania ekonomicznego i środowiskowego oddziaływania handlu we współczesnym kształcie. Nikola Corporation założona w 2015 r. ma siedzibę w Phoenix w stanie Arizona.

IVECO, marka CNH Industrial N.V. oraz OGE, właściciel i operator 12.000 kilometrów sieci przesyłowej gazu ziemnego w Niemczech, będą współpracować z firmą Nikola, czołowym projektantem i producentem ciężkich pojazdów użytkowych z zasilaniem akumulatorowym, FCEV oraz rozwiązań w zakresie infrastruktury energetycznej, w celu rozwoju infrastruktury wodorowej, która umożliwi postęp i rozwój w segmencie FCEV zgodnie z europejską polityką i potrzebami branży.

Współpraca będzie dotyczyła przede wszystkim rozwiązań w zakresie tankowania wodoru w Niemczech w celu wsparcia europejskiego systemu komercyjnego transportu. W planach jest także budowa, wspólnie z innymi partnerami branżowymi, bezpiecznych, niezawodnych i efektywnych kosztowo magazynów oraz stacji tankowania paliwa wodorowego dla FCEV.

Strony zadeklarowały zaangażowanie w rozwój gospodarki wodorowej oraz budowę niezbędnej infrastruktury tankowania i dystrybucji umożliwiającej bezpieczne, niezawodne i ekonomiczne zapatrywanie w wodór komercyjnych użytkowników pojazdów ciężarowych. – Nikola stara się dostarczać i rozwijać czołowe w branży rozwiązania w zakresie produkcji, dystrybucji i dostaw wodoru – mówi Pablo Koziner, prezes ds. energii i rozwiązań komercyjnych w firmie Nikola. – Jesteśmy przekonani, że nawiązana współpraca stanowi w szczególności bardzo obiecującą zapowiedź opracowania długofalowego rozwiązania w zakresie dystrybucji paliw, które przyczyni się do postępu w branży i ogólnej popularyzacji technologii FCEV na rynku.

IVECO od lat należy do liderów w poszukiwaniu i produkcji pojazdów zasilanych alternatywnie. – Ekosystem transportu przejdzie transformację, a dotychczasowe modele biznesowe w całym łańcuchu dostaw będą się zmieniać wraz z wprowadzaniem ciężkich pojazdów ciężarowych napędzanych wodorem i energią z akumulatorów – dodaje Gerrit Marx, prezes ds. pojazdów użytkowych i specjalistycznych w CNH Industrial. – Nasza współpraca jest pierwszym ważnym etapem budowy coraz większej platformy partnerstw, która pozwoli urzeczywistnić tę wizję tutaj w Europie, co wymaga przedsiębiorczości i nieliniowego myślenia w całej branży paliw kopalnych.

(s)
Fot. Nikola

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *